แนะนำ 8 บล็อกเกอร์+เพจ

แนะนำ 8 บล็อกเกอร์+เพจ สำหรับงานประกาศรางวัล Thailand Best Blog Awards 2018 by CP ALL ซึ่งได้มีการคัดเลือกผลงานกว่า 300 ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ผลการตัดสินรางวัล Thailand Best Blog Awards 2018 by CP ALL จัดอันดับblogที่มาแรง มีดังต่อไปนี้

จัดอันดับblogที่มาแรง

8 บล็อกเกอร์+เพจ ที่ควรติดตาม

ที่ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ จัดอันดับblogที่มาแรง และรับผิดชอบต่อสังคมออนไลน์

Thailand Best Blog Awards 2018 by CP ALL

BLOG OF THE YEAR

บล็อกยอดเยี่ยมแห่งปี ที่มีผลงานดีที่สุด ทั้งในด้านเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนอในปี 2561 ได้แก่ “The Supporter”

BEST NEW BLOG

บล็อกหน้าใหม่ยอดเยี่ยม มีผลงานโดดเด่นที่สุด ทั้งในด้านเนื้อหา และ รูปแบบการนำเสนอ ได้แก่ “The Supporter”

BEST KNOWLEDGE BLOG

บล็อกให้ความรู้ยอดเยี่ยม มีเนื้อหาให้ความรู้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในชีวิตประจำวันได้แก่ “เคมีฟิสิกส์ของสิ่งทอ อาหาร และของรอบตัว”

BEST CREATIVE BLOG

บล็อกสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม ที่นำเสนอเนื้อหาที่ทั้งแตกต่างและแปลกใหม่ ได้แก่ “TypeThai”

BEST FOOD BLOG บล็อกเห็นแล้วหิวยอดเยี่ยม ทั้งรูปแบบการรีวิวและทำอาหาร โดยจะต้องมีความโดดเด่นทั้งด้านภาพ การสร้างสรรค์เนื้อหา จัดอันดับblogที่มาแรง และรูปแบบการนำเสนอที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ได้แก่ “ชีวิตติดรีวิว”

BEST TRAVEL BLOG

บล็อกสะพายเป้ยอดเยี่ยม มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว มีความโดดเด่นทั้งด้านภาพ การสร้างสรรค์เนื้อหา และรูปแบบการนำเสนอที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ได้แก่ “อาสาพาไปหลง”

BEST HEALTH AND BEAUTY BLOG

บล็อกดูแลตัวเองยอดเยี่ยม มีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม ที่โดดเด่นทั้งด้านภาพ การสร้างสรรค์เนื้อหา รูปแบบการนำเสนอที่ไม่เหมือนใคร ได้แก่ “Erk-Erk”

BEST ENTERTAINMENT BLOG

บล็อกแห่งความบันเทิงยอดเยี่ยม มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ หนัง ละคร เพลง ซีรีย์ หนังสือ ที่โดดเด่นทั้งในแง่ความลึกของข้อมูล และรูปแบบการนำเสนอที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร ได้แก่ “ไม่มีผู้ที่ได้รับรางวัล

BLOG SOCIAL RESPONSIBILITY (BSR)

บล็อกสร้างสรรค์สังคม มอบให้กับบล็อกที่มีเนื้อหาสาระ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ได้แก่ “มนุษย์กรุงเทพฯ”

POPULAR BLOG

บล็อกยอดนิยม มอบให้กับบล็อกได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดจากการเปิดโหวตในเพจ Blogger’s Society by CP ALL ได้แก่ “Point of View”

ความเป็นมาของงาน Thailand Best Blog Awards

ด้าน นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ได้กล่าวถึงงานในครั้งนี้ว่า “ซีพี ออลล์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มบล็อกเกอร์บนโลกออนไลน์ จึงได้จัดงาน Thailand Best Blog Awards 2018 by CP ALL ขึ้นมาเพื่อเชิดชูบล็อกคุณภาพ และสนับสนุนให้บล็อกเกอร์ผลิตผลงานคุณภาพอย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่าน

โดยงานประกาศรางวัล Thailand Best Blog Awards 2018 by CP ALL เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Blogger’s Society by CP ALL ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่ในการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และอัพเดทเรื่องราวระหว่างบล็อกเกอร์ด้วยกัน รวมไปถึงการให้ความรู้เพื่อช่วยในการต่อยอด และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในยุคบล็อกกาภิวัตน์ ที่การปรับตัวและก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง”

ภายในงาน

นอกจากนี้ ภายในงานมอบรางวัล Thailand Best Blog Awards 2018 by CP ALL แล้ว ยังมีการแชร์ประสบการณ์ และการทำงานจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายรวิศ หาญอุตสาหะ เจ้าของเพจ Mission to the Moon และผู้ชนะรางวัล Blog of the Year 2017 กับหัวข้อ “Great Ways to Construct & Execute Your Content”, นางสาวพิมพ์พิชา อุตสาหะจิต กรรมการบริหาร

กลุ่มบริษัทบันลือกรุ๊ป กับหัวข้อ “Adaptation Always-on”, และ นายนวพล ธำรงรัตนฤธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวรี่ แซด พิคเจอร์ส จำกัด กับหัวข้อ “Collaboration for Greater Goods”เพื่อให้แหล่าบล็อกเกอร์ที่ร่วมงานกว่า 800 คน ได้เตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนไป

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หลากหลายสาขา

งานนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หลากหลายสาขา ร่วมคัดเลือกและตัดสินผลงาน อาทิ นายวโรรส โรจนะ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย, นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) (DAAT),

นายสำเร็จ ศรีพงษ์กุล รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), รศ.ดร.จินตวีร์ เกษมศุข คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม), นายภูมิ นวสิทธิโสภณ ผู้ร่วมก่อตั้ง เฟซบุ๊กเพจ Sneakout, นางสาวศรีสุดา วินิจสุวรรณ หัวหน้าแผนกพันธมิตรและประชาสัมพันธ์บริษัท จัดอันดับblogที่มาแรง เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด, นางสาวพรพิมล มหิธิธรรมธร กองบรรณาธิการเว็บไซต์ EDTGuide.com, และ นางสาวพิมผกา มณีไทย บล็อกเกอร์มืออาชีพ